بواسير يا هموروئيد چيست و راه هاي درمان بيماري همورئيد يا بواسير

بيماري هاي در ارتباط با هموروئيد يا بواسير
 هموروئيد با مراجعه به پزشك و معاينه فيزيكي تشخيص داده مي شود. با ديدن مقعد و بافت كناره آن ميتوان هموروئيد خارجي و بواسير داخلي را از هم تشخيص داد.

معاينه ركتوم به منظور ارزيابي تومورها، پوليپ ها، پروستات بزرگ و ابسه ها ضروري مي باشد. احتمال انوسكوپي نيز وجود دارد. اگر درد وجود داشته باشد امكان وجود شقاق و يا يك هموروئيد خارجي نيز زياد مي گردد.بيماريهايي كه با درمان بواسير اشتباه گرفته مي شوند.

به عنوان نمونه برخي مشكلات انوركتال داراي شقاق؛ فيستول مقعدي؛ ابسه؛ سرطان هاي كولوركتال؛ واريس ركتوم و خارش نشانه هاي يكساني دارند و احتمال دارد به اشتباه هموروئيد دانسته شوند.

 

خونريزي مقعد احتمال دارد به خاطر كانسر كولوركتال؛ بيماريهاي التهابي روده وكوليت؛ بيماريهاي ديورتيكولار و انژيو ديسپلازي نيز اتفاق بيفتد و هميشه به معناي درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر هموروئيد نيست.ساير بيماريهاي كه منجر به پديد آمدن توده در مقعد مي گردند از آن جمله: تگ هاي پوستي؛ زگيل هاي مقعد؛ پرولاپس ركتوم؛ پوليپ و پاپيلاي بزرگ شده ي مقعد هستند كه نبايد با همورئيد اشتباه گرفته شوند.

هنگامي به درمان هموروئيد (بواسير) نياز است كه:• اگر هموروئيد پايدار بماند و به درمان هاي ابتدايي پاسخ ندهد.• با خونريزي همراه باشد.• در دفع مدفوع اثر بگذارد.• اذيتي براي زندگي و ارامش فرد باشد.

منبع: بيماري هاي مرتبط با هموروئيد

????? ??? ?? ۲۷ فروردين ۱۳۹۷| ???? ۱۲:۳۸:۰۱| ???? jody| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]