بواسير يا هموروئيد چيست و راه هاي درمان بيماري همورئيد يا بواسير

برداشت هموروئيد (هموروئيدكتومي)

در بيماران مبتلا به هموروئيد تركيبي خارجي و داخلي علامت دار، كه به درمان هاي غير جراحي جواب نداده و يا اين گونه درمان ها برايشان مناسب نمي باشد، انجام مي شود.

اين موارد شامل بيماري شديد، بيماران مبتلا به شرايط ديگري مانند شكاف يا فيستول و بيماراني كه عمل جراحي درمان بواسير يا هموروئيد با ليزر برايشان ارجحيت دارد، مي شود. تنها حدود 10- 5 درصد بيماران نياز به عمل جراحي هموروئيدكتومي دارند.

عود مجدد در اين عمل شايع نمي باشد و اين روش موثرترين راه درمان بواسير، به ويژه در انواع هموروئيد درجه سه، مي باشد. هموروئيدكتومي را مي توان با روش هاي مختلف و با استفاده از ابزارهاي مختلف انجام داد، هرچند بيشتر اين روش ها، انواع مختلف روش هاي باز يا بسته مي باشند. روش ميليگان- مورگان (روش باز) به فراواني در انگلستان استفاده مي شود.

اين روش با استفاده از برش بواسير داخلي و خارجي انجام شده و زخم پوستي به صورت باز رها مي شود تا در عرض يك دوره  8-4 هفته اي بهبود يابد. هموروئيدكتومي فرگوسن ( روش بسته) به صورت برش هموروئيد داخلي و خارجي انجام شده و زخم پوستي در همان ابتدا بسته مي شود.

منبع: هموروئيدكتوميي

????? ??? ?? ۲۷ فروردين ۱۳۹۷| ???? ۱۲:۱۱:۱۳| ???? jody| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]