بواسير يا هموروئيد چيست و راه هاي درمان بيماري همورئيد يا بواسير

اناتومي بيماري همورئيد
هموروئيد(بواسير) چيست؟

هموروئيد كه در زبان فارسي بواسير ناميده ميشود يك بافت  طبيعي است كه در انتهاي كانال مقعدي قرار دارد.

همه ما انسانها هموروئيد داريم و با آن متولد شده ايم.هموروييد در واقع يك شبكه وريدي است كه به وريدهاي هموروئيدال فوقاني، مياني و تحتاني تخليه ميشود . هنگام اجابت مزاج اين بافت وريدي پر از خون شده و بصورت بالشتكهايي ( cushion) در مي آيند كه موجب تسهيل عبور مدفوع ميشوند. در سه نقطه كانال مقعدي، تجمع اين بافت بخوبي مشهود است كه قدامي راست و خلفي راست و لترال چپ (به ترتيب در ساعتهاي 11،7،3 در وضعيت ليتوتومي) مي باشند.
 
 

افزايش فشار داخل شكم و لگن كه به عللي همچون زور زدن طولاني ، وجود مدفوع سفت و حاملگي يا آسيت مي تواند ايجاد شود، موجب درمان هموروئيد يا بواسير با ليزر پرشدن و اتساع تدريجي اين شبكه هاي وريدي شده و نهايتاً بجاي درمان بواسير ، پكه هاي واريسي ديده ميشوند. اين پكه هاي هموروئيدي هنگام عبور مدفوع سفت, مي توانند آسيب ديده و خونريزي كنند و يا همراه با مخاط روي آن, هنگام اجابت مزاج از آنوس خارج شوند

????? ??? ?? ۲۷ فروردين ۱۳۹۷| ???? ۱۱:۱۳:۵۵| ???? jody| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]